Pierwsze posiedzenie Grupy roboczej ds. ochrony zdrowia i zarządzania kryzysowego
Pierwsze posiedzenie Grupy roboczej ds. ochrony zdrowia i zarządzania kryzysowego
6 grudnia  2016 r. w siedzibie EUWT NOVUM odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy roboczej ds. ochrony zdrowia i zarządzania kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli Robert Adach Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa Dolnośląskiego, Bartosz Komada-przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, Alena Hložková-Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa oraz Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Krajowego z Ołomuńca, Zdeněk Tichý – przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego z Trutnova, Jan Mareš- Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego z Urzędu Krajowego z Hradec Kralove, Rudolf Broulík – Sekretarz ds. bezpieczeństwa w Urzędzie Krajowym w Libercu, Ester Hanušová Wilczek – Pogotowie Ratunkowe w Hradec kralove, Peter Ošlejšek- Zastępca Dyrektora Straży Pożarnej Kraju Ołomunieckiego oraz przedstawiciele EUWT NOVUM Dyrektor Bartosz Bartniczak, Wicedyrektor Miroslav Vlasák, Justyna Sawicka.
Dyrektor Ugrupowania rozpoczął spotkanie od przedstawienia zespołu EUWT NOVUM. Następnie w kilku słowach opisał historię oraz działania podejmowane przez Ugrupowanie. W kolejnej części spotkania  członkowie grupy przedstawiali  się, scharakteryzowali swoją instytucje oraz zakres swoich kompetencji.
Przedmiotem pierwszego spotkania grupy jest opracowanie koncepcji funkcjonowania. Uznano, że grupa skupiać będzie osoby zajmujące się zarówno problematyką ochrony zdrowia jak i zarządzania kryzysowego. W dalszej części dyskusji zwrócono uwagę na problemy we współpracy na polsko- czeskim pograniczu min. na problemy legislacyjne. Członkowie grupy wskazali również  brak wspólnego systemu ostrzegania o niebezpieczeństwie na granicy polsko- czeskiej a który funkcjonuje z powodzeniem na granicy niemiecko –czeskiej. Wdrożenie takiego sytemu powinno być priorytetem we współpracy na pograniczu polsko czeskim.

 


 

 
 

Zdjęcia