Nawiązanie współpracy między teatrami animacji z Republiki Czeskiej oraz Polski.
Nawiązanie współpracy między teatrami animacji z Republiki Czeskiej oraz Polski.
10 października w Nachodzie odbyło się spotkanie, którego celem było nawiązanie współpracy między teatrami animacji z Republiki Czeskiej oraz Polski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zdrojowego Teatru Animacji z Jeleniej Góry, Teatru Akademia Wyobraźni z Lądka Zdroju oraz Teatru Lalkowego z Nachodu.

Zdjęcia