Nawiązanie współpracy między teatrami animacji z Republiki Czeskiej oraz Polski.