Na szlaku wspólnego dziedzictwa- podsumowanie
Na szlaku wspólnego dziedzictwa- podsumowanie
6 października w  Hotelu Impresja w Dusznikach-Zdroju odbyła się konferencja pod tytułem: „Na Szlaku wspólnego dziedzictwa” której organizatorem było Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM zaś współorganizatorami Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju oraz  Ruční papírna z Velké Losiny.
Organizacja Konferencji była współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Forum Polsko-Czeskiego.
Celem konferencji, a także całego projektu „Na szlaku wspólnego dziedzictwa”  jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju oraz papiernią w czeskich Velkych Losinach. To w efekcie ma pomóc w staraniach o uzyskania transgranicznego wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Transgraniczny wpis na listę UNESCO byłby pierwszym w historii wspólnym wpisem polskich i czeskich instytucji. Polska posiada 14 wpisów na listę UNESCO, z których trzy to wpisy transgraniczne we współpracy z partnerami z Niemiec, Ukrainy oraz Białorusi. Republikę Czeską na liście UNESCO reprezentuje 12 obiektów, brak wśród nich wpisów transgranicznych Gości Konferencji powitała Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pani Iwona Krawczyk oraz Burmistrz Dusznik-Zdroju Pan Piotr Lewandowski.Dyrektor Muzeum papiernictwa w Dusznikach Zdroju Pan Maciej Szymczyk przedstawił koncepcja wpisania na listę UNESCO najcenniejszych młynów papierniczych.  Pan Petr Fouček - Dyrektor Ruční papírna v Velkých Losinách zaprezentował jej historię oraz omówił aktualny sposób funkcjonowania. Pani Anna Marconi-Betka z Narodowy Instytut Dziedzictwa z Warszawy przedstawiała informacje na temat światowego dziedzictwa UNESCO. Pan Grzegorz Grajewski z Narodowego Instytutu Dziedzictwa – oddział terenowy we Wrocławiu przedstawił prelekcję pt. Od zabytku architektury do zabytku techniki - postrzeganie papierniw Dusznikach-Zdroju w XIX i XX wieku. Pani Danuše Chromková z Ruční papírny v Velkých Losinách zaprezentował sposób ręcznej produkcji papieru. Pan Rafał Eysymontt z Uniwersytetu Wrocławskiego omówił papiernię dusznicką z punktu widzenia architektury, dziejów, analogii oraz wartości. Pan Adam Szeląg z Uniwersytetu Wrocławskiego omówił historię polichromii znajdujących się w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Pani Anna Fortuna Marek z Narodowego Instytutu Dziedzictwa – oddział terenowy w Rzeszowie  dokonała analizy wartości papierni w Dusznikach-Zdroju jako punktu wyjścia do planu zarządzania. Pani Joanna Seredyńska z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju omówiła system gaszenia mgłą jako przykład zabezpieczenia historycznego młyna papierniczego.
Po zakończonej konferencji zaproszeni goście udali się do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju aby zwiedzić  budynek Starej Papierni oraz zapoznać się z ręcznym procesem tworzenia papieru.
7 października odbyła się wizyta studyjna w Ruční papírna ve Velkých Losinách, gdzie uczestniczy zwiedzili  Muzeum a także mogli zobaczyć tworzenie papieru od samego początku czyli od mieszania masy celulozowej w holendrze, czerpania papieru oraz obróbka gotowych kart ich wykończenie. Po zakończeniu zwiedzania odbyło się podsumowanie dwudniowego spotkania, które okazało się ogromnym sukcesem organizacyjnym a przede wszystkim informacyjnym.

                 
Zachęcamy do obejrzenia relacji z konferencji w Dusznikach Zdroju:
http://www.tvklodzka.pl/razem-do-unesco/