Na szlaku wspólnego dziedzictwa
Na szlaku wspólnego dziedzictwa  
 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM,
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju  
oraz  Ruční papírna w Velkých Losinách
serdecznie zapraszają na konferencję pn.

Na szlaku wspólnego dziedzictwa

która odbędzie się w dniu 06.10.2016 r. w godz. 10:00-15:00
w Dusznikach-Zdroju
oraz na
wizytę studyjną
w dniu 07.10.2016 r. w godz. 09:00-15:00  w Ruční papírna w Velkých Losinách
 
                                  
           

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Konferencja „Na szlaku wspólnego dziedzictwa”
Organizator: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM
Współorganizatorzy: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju,
 Ruční papírna z Velké Losiny.
Grupa odbiorców: władze krajowe, władze regionalne, władze lokalne, dziennikarze, środowiska opiniotwórcze, turyści, mieszkańcy Polski i Czech oraz innych krajów.
Krótki opis projektu: Celem projektu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju a Ruční papírna z Velké Losiny w celu uzyskania transgranicznego wpisu na listę światowego dziedzictw UNESCO. Wpis taki byłby pierwszym wspólnym wpisem podmiotu z Polski i Republiki Czeskiej.
 
 
 
 
 
Propozycje referatów do wygłoszenia podczas konferencji:
6 października
Część okolicznościowa 10:00-10:45
 1. Bartosz Bartniczak, Dyrektor EUWT Novum – powitanie zaproszonych gości
Goście honorowi:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski
Hetman kraju ołomunieckiego  Jiří Rozbořil
 
Przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej Grażyna Bernatowicz
Konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Brnie Petr Mrkývka
Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Jakub Karfík
 
Konsul honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu Arkadiusz Ignasiak
 
 
Część merytoryczna
Sesja I 10:45-11:30
 1. dr hab. Maciej Szymczyk, Muzeum Papiernictwa, Koncepcja wpisania na listę UNESCO najcenniejszych młynów papierniczych.
 2. Petr Fouček, Ruční papírna v Velkých Losinách, Papírna v Velkých Losinách.
 3. Anna Marconi-Betka, Narodowy Instytut Dziedzictwa – Warszawa, Światowe dziedzictwo UNESCO.
Przerwa kawowa 11:30-12:00
Sesja II 12:00-13:30
 1. dr Grzegorz Grajewski, Narodowy Instytut Dziedzictwa – oddział terenowy we Wrocławiu, Od zabytku architektury do zabytku techniki. Postrzeganie papierni
  w Dusznikach-Zdroju w XIX i XX wieku.
 2. Danuše Chromková, Ruční papírna v Velkých Losinách, Mistrz – produkcja ręcznego papieru.
 3. prof. dr hab. Rafał Eysymontt, Uniwersytet Wrocławski, Papiernia dusznicka, architektura, dzieje, analogie, wartości.
 4. Anna Fortuna Marek, Narodowy Instytut Dziedzictwa – oddział terenowy
  w Rzeszowie, Analiza wartości papierni w Dusznikach-Zdroju jako punkt wyjścia do planu zarządzania.
 5. Joanna Seredyńska, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, System gaszenia mgłą jako zabezpieczenie historycznego młyna papierniczego.

 
 
 1. października Velké Losiny
8:00-9:00        śniadanie
9:00-11:00      przejazd do Velkých Losin
11:00-13:00    zwiedzanie papierni w Velkich Losinach
13:00             podsumowanie konferencji – dyrektor i wicedyrektor EUWT
13:30             obiad

 
 
 
 
                      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu konferencji