„ Na szlaku wspólnego dziedzictwa”
„ Na szlaku wspólnego dziedzictwa”
W dniach 16-17 maja 2018r. przedstawiciele EUWT NOVUM uczestniczyli w konferencji dotyczącej projektu „ Na szlaku wspólnego dziedzictwa”  w Wellness hotel Diana w Velkich Losinach. Celem projektu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Muzeum w Dusznikach Zdroju i młynami w czeskich Velkich Losinach oraz niemieckim Homburgu, czego ostatecznym efektem ma być wspólny wpis na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele trzech papierni, Burmistrz Velkých Losin oraz Dusznik Zdroju, przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa z Warszawy oraz instytucji środowisk naukowych związanych z kulturą.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014–2020) za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.


Zdjęcia