Konferencja inaugurująca projekt „Jak ratujecie u Was?”
Konferencja inaugurująca projekt „Jak ratujecie u Was?”
W dniach 22-23.05.2018 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Jak ratujecie u Was?”. W konferencji udział wzięło około 160 osób, w tym ratownicy medyczni, pracownicy administracyjni z pogotowi ratunkowych, przedstawiciele samorządów i władz rządowych, a także krajów czeskich. Ponadto mieliśmy okazję wysłuchać wykładów gości z jednostek powiązanych z pogotowiami ratunkowymi, jak GOPR czy Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, oraz naukowców |
z Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Pierwszym punktem programu konferencji było jej uroczyste otwarcie oraz wystąpienia gości specjalnych. Następnie zastępcy hetmanów krajów czeskich do spraw zdrowia Aleš Cabicar, Přemysl Sobotka oraz Dalibor Horák wraz z posłanką Alicją Chybicką dyskutowali o potrzebie podpisania umowy Polsko-Czeskiej w zakresie ratownictwa medycznego. W kolejnej części wszyscy partnerzy projektu przedstawili swoje pogotowia. Pozostała część dnia pierwszego oraz dzień drugi wypełnione były wykładami związanymi ze specyfiką, problemami, współpracą oraz nowoczesnymi działaniami i sprzętami wykorzystywanymi
w Ratownictwie Medycznym zarówno w Polsce, jak i Czechach.