INTERREG Europa Środkowa
INTERREG Europa Środkowa  
W czwartek 12.10.2017 w praskim Hotelu Alwyn odbyło się krajowe seminarium informacyjne dotyczącego 3 naboru w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa. Jest to Program współpracy transnarodowej skierowany do partnerów z 9 krajów Europy Środkowej. Nabór projektów odbywa się od 21.9.2017 do 24.1.2018 w ramach czterech osi priorytetowych obejmujących projekty o wartości od 1 do 5 mln euro.Zdjęcia