Grupa ds. współpracy gospodarczej
Grupa ds. współpracy gospodarczej 30.01.2018 r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Hradec Kralove odbyło się spotkanie grupy roboczej Współpraca gospodarcza. Celem spotkania było omówienie projektu Wspólnie rozwiązujemy problemy realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. W ramach projektu w obszarze współpracy gospodarczej planowane jest zorganizowanie konferencji szkoleniowych z zakresu współpracy gospodarczej.Zdjęcia