Edukacja nie zna granic
Edukacja nie zna granic Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. w Jeleniej Górze z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze wraz z i Agencję Rozwoju z Rychnova nad Knieżną planują realizacje projektu pod roboczym tytułem „Edukacja nie zna granic”  dotyczącego nauki języka czeskiego i polskiego. Kursy będą kierowane do polskich i czeskich instytucji, które współpracują ze sobą lub chcą nawiązać polsko-czeskie kontakty. Nauka języka odbywać się będzie w formule e-learningu uzupełniona o kontakt z lektorem. Poza podstawowym słownictwem przekazane będzie słownictwo dopasowane do danej branży. Zostanie uruchomiona dwujęzyczna platforma językowa, do której każdy uczestnik będzie mieć dostęp poprzez Internet. Kurs będzie trwać około 12 miesięcy. Elementem uzupełniającym będą wspólne kilkudniowe warsztaty językowe dla polskich i czeskich uczestników oraz wyjazdy studyjne do czeskich i polskich instytucji. Każdy uczestnik kursu otrzyma niezbędne materiały dydaktyczne.
W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie prosimy o podanie orientacyjnej liczby osób z Państwa instytucji, które będą mogły aktywnie uczestniczyć w kursie językowym. W tym celu prosimy o wypełnienie krótkiej elektronicznej ankiety – LINK DO ELEKTRONICZNEJ ANKIETY
Będziemy niezmiernie wdzięczni za przesłanie powyższej informacji oraz ewentualnych innych Państwa uwag dotyczących zakresu nauczania, długości trwania kursu, formuły nauczania itp. na e-mail: biuro@euwt-novum.eu  w terminie do 10 października 2016. Informacja od Państwa będzie jedynie wstępną deklaracją udziału w projekcie i nie będzie rodzić zobowiązań dla żadnej ze stron. Ostateczna forma projektu i kursu jest na etapie opracowywania.
Dodatkowych informacji udziela: p. Justyna Sawicka, +48 75 762 02 14, biuro@euwt-novum.eu