„Budowa drogi S3/D11 – nasz wspólny priorytet“
„Budowa drogi S3/D11 – nasz wspólny priorytet“ Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w Konferencji „Budowa drogi S3/D11 – nasz wspólny priorytet“.
Konferencja odbędzie się 24 czerwca 2016 r. w Trutnovie, w Hotel Davídek ul. Horská 140. Planowany początek obrad godzina 10:00.
W dniu 26 czerwca 2015 roku odbyła się w Lubawce konferencja dotycząca budowy drogi S3/D11. Podczas konferencji wszyscy uczestnicy podpisali deklaracjęo współpracy w celu szybkiego rozpoczęcia budowy, tej strategicznej dla Polski i Czech oraz całego naszego regionu drogi.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. planuje organizować podobne konferencje corocznie na przemian w Polsce i Czechach. Uważamy, że bardzo ważne jest, aby co najmniej raz w roku zapraszać przedstawicieli wszystkich podmiotów zaangażowanych w jej budowę, a także zainteresowanych powstaniem tej inwestycji. Umożliwi to  bieżącą weryfikację stanu przygotowania oraz realizacji tego projektu, którego początki siegają lat 70-tych ubiegłego wieku.
Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji do dnia 10 czerwca 2016 r. na adres biuro@euwt-novum.eu.

Ramowy program Konferencji (stan na 5 maja 2016 r.)
10:00-10:15 Otwarcie Konferencji i powitanie zaproszonych gości
Bartosz Bartniczak – Dyrektor EUWT NOVUM z o.o.
Miroslav Vlasak – Zastępca Dyrektora EUWT NOVUM z o.o.
10:15-10:25 Kamil Rudolecky, Zastępca Ministra Transportu Republiki Czeskiej
10:25-10:35 Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
10:35-10:45 Ing. Klára Dostálová, Zastępca Ministra Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
10:45-11:00 Lubomir Franc, Hetman Kraju Kralovehradeckiego
11:00-11:15 Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
11:15-11:45 Ing. Jan Kroupa, Dyrektor Genralny Dyrekcja Dróg i Autostrad Republiki Czeskiej
ing. Marek Novotny, Dyrekcja Dróg i Autostrad Republiki Czeskiej, Dyrektor Odziału z Hradec Kralove
11:45-12:00 Robert Radoń, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Dyrektor Oddziału we Wrocławiu
12:00-12:20 Przerwa kawowa
12:20-12:35 Przedstawiciel Stowarzyszenia Eksporterów, Republika Czeska
12:35-12:50 Przedstawiciel Czeskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
12:50-13:05 Edward Kaczor, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze spółka z o. o.
12:05-13:20 Prof. dr hab. Jacek Potocki, Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
13:20-13:40 Dyskusja
13:40-13:50 Podsumowanie i zakończenie konferencji
13:50 Konferencja prasowa
lunch