21.01.2018
21.01.2018

21.01.2018 odbyło się spotkanie którego tematem było przygotowanie wniosku do Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Celem projektu będzie nauka języka czeskiego i polskiego w szkołach średnich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K Norwida z Jeleniej Góry oraz Liceum i Średniej Szkoły Zawodowej z Hostinné.


Zdjęcia