13 marca w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli
13 marca w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli 13 marca w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli odbyło się spotkanie europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej.  Uczestniczyli w nim przedstawiciele EUWT: Aquitaine – Euskadi (Francja-Hiszpania), Lille-Kortrijk-Tournai (Francja-Belgia), Eurodistrict Strasbourg-Ortenau (Francja-Niemcy), GO (Włochy-Słowenia), Eurocity of Chaves-Verín (Hiszpania-Portugalia), Pannon (Węgry-Słowenia), Linieland van Waas en Hulst (Belgia-Holandia), Tritia (Czechy-Polska-Słowacja) oraz EUWT NOVUM.
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON) oraz platformy europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej.
Celem spotkania było omówienie działań, które podejmowane są przez Ugrupowania, a także wskazanie kierunków rozwoju. Ocenie poddane zostały także podstawy prawne funkcjonowania EUWT.


 

Zdjęcia