int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(79) "/home/users/allsenses/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Organy statutowe - EUWT NOVUM z o.o.
 

Organy statutowe

Organami statutowymi EUWT NOVUM są Zgromadzenie Ogólne, Rada Nadzorcza, Dyrektor.

Zgromadzenie Ogólne
Zgromadzenie Ogólne jest najwyższa władzą Ugrupowania. Zgodnie z § 26 ust. 1 Statutu EUWT NOVUM z o.o. Zgromadzenie składa się z 11 przedstawicieli członków Ugrupowania, z których 3 reprezentuje Województwo Dolnośląskie, a po jednym przedstawicielu posiadają: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Kraj Liberecki, Kraj Kralowohradecki, Kraj Pardubicki, Kraj Ołomuniecki, Euroregion Nysa – Stowarzyszenie Regionalne, Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis.

Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM tworzą:
1. Cezary Przybylsk– Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego,Województwo Dolnośląskie
2. Martin Půta– Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, Kraj Liberecki
3. Igor Wójcik, Województwo Dolnośląskie
4. Agnieszka Zakęś, Województwo Dolnośląskie
5. Piotr Roman, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
6. Czesław Kręcichwost, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
7. Vít Příkaský, Kraj Liberecki
8. Jiři Rozbořil, Kraj Ołomuniecki
9. Jiří Štěpán, Kraj Kralovohradecki 
10. Zdenek Křišťál, Kraj Pardubicki
11. Josef Horinka. Euroregion Nysa – Stowarzyszenie Regionalne
12. Petr Hudousek, Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis

Rada Nadzorcza
Organem kontrolnym Ugrupowania, powołanym do wykonywania czynności nadzoru jest Rada Nadzorcza, która składa się z 4 członków, z których 2 reprezentuje stronę polską, a 2 stronę czeską.
Skład Rady Nadzorczej:
Andrzej Jankowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof  Bramorski-Województwo Dolnośląskie
Radka Kotasová Loučková-Kraj Liberecki
Pavel Šoltys-Kraj Ołomuniecki


Dyrektor
Organem wykonawczym Ugrupowania, który kieruje jego działalnością oraz podejmuje działania w jego imieniu jest Dyrektor.
Podczas pierwszego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się 22 października 2015 r. w Jeleniej Górze Dyrektorem Ugrupowania wybrano Bartosza Bartniczaka, a Wicedyrektorem Miroslava Vlasáka.